O Zespole :

Wratislavia Cantans 2002
Wratislavia Cantans 2002

Zespół muzyki dawnej "Collegio di Musica Sacra"

Profil repertuarowy związany jest ze szczególnym zainteresowaniem muzyką sakralną. Oznaczać ma także stałą potrzebę edukacji, pogłębiania wiedzy o wykonywanych dziełach, ich twórcach i praktyce wykonawczej czasów, w których powstawały. Szczególnym polem zainteresowań Collegio di Musica Sacra są programy zawierające kompozycje pochodzące z kolekcji starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W repertuarze zespołu znajduje się kilkanaście programów koncertowych - monograficznych, przekrojowych związanych z różnymi okresami roku liturgicznego, a także okolicznościowych. Prezentowane były one zarówno w kraju (Wratislavia Cantans, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Festiwal Muzyki Dawnej PTMD i in. ) jak i za granicą (Niemcy, Czechy, Belgia, Francja, Norwegia, USA).

W roku 1999 wydana została płyta CD zatytułowana "Musica da chiesa", prezentująca utwory kompozytorów włoskich: Giovianniego Legrenzi'ego, Giovanniego Rovetty i Francesco della Porty ze wspomnianej wyżej kolekcji. Zarówno strona muzyczna jak i edytorska płyty znalazła pochwały w recenzjach. Zespół, za nagranie tej płyty otrzymał Nagrodę Muzyczną Wrocławia w kategorii "Największe wydarzenie muzyczne roku 1999". W dorobku Collegio di Musica Sacra znajdują się także nagrania dla Polskiego radia, firmy "DUX", radia w Ashville (USA), Telewizji Polskiej.

Skład zespołu: Monika Wieczorkowska, Maciej Gocman, Piotr Łykowski i Bogdan Makal są współzałożycielami pierwszego w Polsce kierunku kształcącego w zakresie śpiewu historycznego i gry na dawnych instrumentach, a także członkami Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Uczestniczyli w wielu krajowych i zagranicznych kursach muzyki dawnej, zapraszani są jako wykładowcy i jurorzy festiwali i warsztatów poświęconych muzyce dawnej. Mają na swym koncie wiele indywidualnych sukcesów.

W roku 1992 Collegio di Musica Sacra objęty został patronatem Prezydenta Wrocławia.

Na wiosnę 1999 zespół wziął udział w turnee po Stanach Zjednoczonych prezentując na amerykańskich uniwetsytetach program złożony w całości z utworów kompozytorów polskich XVI - XVIII wieku. W 2000 roku zespół koncertował w Alzacji m.in. w Strasbourgu, Rosheim i Kaysersbergu prezentując utwory z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Jesienią 2003 roku Collegio di Musica Sacra odniósł wielki sukces w postaci Nagrody im. Adama Jarzębskiego dla najlepszego zespołu XIII edycji Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. W najbliższym czasie w planach zespółu znajdują się: nagranie płytowe z utworami: Miserere a quattrot voci G. B. Pergolesiego i Stabat Mater a quattro con violini A. Bononciniego. oraz koncerty w: Jeleniej Górze, Świdnicy, Poznaniu, Olsztynie i Krakowie.

W najbliższym czasie w planach zespółu znajdują się: nagranie płytowe z utworami: Miserere a quattrot voci G. B. Pergolesiego i Stabat Mater a quattro con violini A. Bononciniego. oraz koncerty w: Jeleniej Górze, Świdnicy, Poznaniu, Olsztynie i Krakowie.

Kierownikiem artystycznym od początku istnienia zespołu jest Andrzej Kosendiak.


©M. Trojan - projekt