Kontakt :

Zespół muzyki dawnej "Collegio di Musica Sacra"

Kierownik artystyczny - Andrzej Kosendiak

ul. Bolerowskiego 48, 51-678 Wrocław

mobile: 0 602 66 77 82

e-mail: collegio@collegio.art.pl

©M. Trojan - projekt