Skład zespołu Collegio di Musica Sacra :

Monika Wieczorkowska - Sopran.
Ukończyła teorię muzyki w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie jednocześnie uczyła się śpiewu u Piotra Łykowskiego. W latach 1985-1991 związana była z "Cantores Minores Wratislaviensis" Edmunda Kajdasza.
Od lat jest stałym członkiem zespołu Andrzeja Kosendiaka "Collegio di Musica Sacra", z którym nagrała płytę "Musica da Chiesa" (Muzyczna Nagroda Wrocławia 2000 w kategorii "największe wydarzenie muzyczne roku") z xvii-wiecznym repertuarem ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Od roku śpiewa w zespole wokalnym "Dolcimelo" (pod kierownictwem Tomasza Dobrzańskiego), realizującym obecnie projekt związany z najstarszą tradycją muzyczną Dolnego Sląska.
Artystka koncertowała w wielu krajach Europy (m.in. Niemcy, Francja, Norwegia, Czechy, Szwajcaria, Austria) oraz w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

Piotr Łykowski (kontratenor) w 1989 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Eugeniusza Sąsiadka. W latach 1970 - 1988 był chórzystą Poznańskich Słowików Stefana Stuligrosza. Na III Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (1988) zdobył I Nagrodę i trzy wyróżnienia specjalne (m.in. za wirtuozerię). Doskonalił swe umiejętności na wielu kursach interpretacyjnych i mistrzowskich w kraju i za granicą, m.in. u Paula Esswooda, Richarda Wistreicha i Nelli Anfuso. Specjalizuje się w muzyce renesansu i baroku, głównie kantatowo-oratoryjnej: ma w swoim repertuarze blisko 100 takich partii.
Współpracował i współpracuje z wieloma solistami i zespołami muzyki dawnej, filharmoniami i orkiestrami kameralnymi oraz z teatrami operowymi (Warszawska Opera Kameralna, Teatr Wielki w Warszawie, Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Wielki w Łodzi, Opera Śląska w Bytomiu, Opera Wrocławska). Brał udział m.in. w polskich prapremierach oper Claudio Monteverdiego - Orfeusz, Powrót Ulisessa, Koronacja Poppei, a także w polskich premierach scenicznych Raju Utraconego Krzysztofa Pendereckiego, Echnatona Philippa Glassa i Potopu Igora Strawińskiego. Specjalnie dla Piotra Łykowskiego powstały role teatralne w autorskich spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego - Złowiony, Sonata epileptyczna i Jagogogo... z muzyką Stanisława Radwana. Zrealizował wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (m.in. Mesjasza G. F. Haendla, Koncerty wokalne M. Mielczewskiego, Completorium G. G. Gorczyckiego, Pasję J. Elsnera, Euridice J. Periego, Dichterliebe R. Schumanna). Jest prawykonawcą muzyki Zbigniewa Preisnera do filmu De Aegypto oraz Requiem dla Mojego Przyjaciela.
Jako solista, kameralista (również chórmistrz) koncertował w całej niemal Europie i w Kanadzie, także na międzynarodowych festiwalach muzycznych. Jako pedagog pracuje od 1988 r. we wrocławskiej Akademii Muzycznej prowadząc klasę śpiewu solowego (obecnie jako profesor). Od 1994 r. jest też nauczycielem (od 2002 nauczycielem dyplomowanym) w PSM II st. we Wrocławiu. Od kilku lat prezentuje swe referaty i prowadzi zajęcia seminaryjne na kursach interpretacyjnych. W latach 2000 - 2002 pełnił funkcję Kierownika Katedry Wokalistyki, a od 2002 Dziekana Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Maciej Gocman - w 1996 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Wychowania Muzycznego. Uczestniczył w wielu kursach i warsztatach muzycznych m.in. na festiwalu "Wratislavia Cantans", u prof. Andrew Kinga. Artysta ma w swoim repertuarze partie solowe dzieł okresu renesansu i baroku oraz ponad tysiąc utworów pisanych na zespoły wokalne i wokal no - instrumentalne. Ma w dorobku nagranie dziewięciu płyt kompaktowych, nagrania telewizyjne i radiowe, występy w kraju i za granicą m.in. jako solista występował w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncertował w prawie wszystkich krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Andrzej Kosendiak
Kierownikiem artystycznym od początku istnienia zespołu jest Andrzej Kosendiak. Jest on absolwentem, a obecnie adiunktem wrocławskiej Akademii Muzycznej. Polem jego zainteresowań, prócz wykonawstwa muzyki dawnej jest działalność pedagogiczna i organizatorska. Jako wizytator szkolnictwa artystycznego na Dolnym Śląsku (1990-2000), a później dyrektor Departamentu Programowania i Nadzoru Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (2000-2001) jest współautorem systemu imprez promujących młodych twórców sztuki i doskonalących pracę nauczycieli szkół artystycznych. Z jego inicjatywy powstało szereg cyklicznych konkursów i festiwali m.in.: Konkurs Zespołów Kameralnych w Bystrzycy Kł., Przegląd chórów szkół muzycznych - "Dolnośląskie Kolędowanie", Warsztaty w ramach Festiwalu "Gwiazdy Promują" w Jeleniej Górze, Konfrontacje Instrumentów Dętych w Oławie oraz przesłuchania i konkursy w poszczególnych specjalnościach w wielu miastach Dolnego Śląska. Organizowane były one przede wszystkim poza Wrocławiem, w niewielkich miejscowościach sprawiając, że szkoły artystyczne w nich działające stawały się z czasem niezwykle aktywnymi, a często najważniejszymi ośrodkami kultury. Drugą ideą konsekwentnie realizowaną w ciągu lat 1990-2000 było stałe podnoszenie poziomu wykształcenia kadry nauczycielskiej. Poza wieloma kursami i warsztatami dla nauczycieli celowi temu służyły także uruchomione z inicjatywy Kosendiaka Kursy Pedagogiczne Akademii Muzycznej organizowane co 2-3 lata, które umożliwiły wielu setkom nauczycieli z całej Polski uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Andrzej Kosendiak jest także organizatorem, a także współtwórcą programu Podyplomowych Studiów Zarządzania Szkołami Artystycznymi i Placówkami Kultury w Akademii Muzycznej.
Jako dyrektor Departamentu Programowania i Nadzoru Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (lata 2000 - 2001) jest współautorem zapisów ustawowych pozostawiających w zakresie odpowiedzialności rządu finansowanie i nadzór nad szkolnictwem artystycznym w Polsce.
W 1998 roku wspólnie ze Zbigniewem Czwojdą założył i kierował Wrocławską Szkołę Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, a do 2000 roku był jej współwłaścicielem.
Od 2002 pełni funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (powołał i prowadzi Studencką Orkiestrę Barokową), a jednocześnie Pełnomocnika i Doradcy Prezydenta Wrocławia do spraw kultury. Jest autorem programu " Śpiewający Wrocław" (Wratislavia Cantans), którego efektem jest powstanie (w latach 2001 - 2003) we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach 35 zespołów chóralnych. Programuje i koordynuje serię CD pod nazwą "1000 lat Muzyki we Wrocławiu", jest także inicjatorem cyklów koncertowych pod wspólną nazwą "Forum Musicum". Z jego inicjatywy Prezydent Wrocławia i Rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu podpisali porozumienie w sprawie budowy wielkiej sali koncertowej w mieście. W 2003 roku został powołany na Przewodniczącego Zespołu Programującego budowę sali koncertowej.
Wielokrotnie uczestniczył w pracach jury konkursów i przesłuchań muzycznych. Ma na swoim koncie także nagrania dla Teatru TV, opracowania, aranżacje lub instrumentacje różnych utworów, m.in. aranżacje programu złożonego z piosenek dziecięcych na potrzeby projektu "Śpiewający Wrocław", a także transkrypcje XVII wiecznych kompozycji z kolekcji starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

©M. Trojan - projekt